האם יש עלויות נוספות מעבר לתשלום החודשי?

על כל שאלה תשובה חנות וירטואלית קיוויCategory: מחירים עלויותהאם יש עלויות נוספות מעבר לתשלום החודשי?
אייל ביטון Staff asked 5 years ago

מעבר לתשלום החודשי לקיווי מה העלויות הנוספות שקיימות?

אלו הוצאות נוספות יש לי?

1 answer