האם ישנה תקופת התחייבות לאתר?

אייל ביטון Staff asked 5 years ago

האם יש התחייבות?

1 answer