האם ישנה תקופת התחייבות לאתר?

אייל ביטון צוות asked 7 שנים ago

האם יש התחייבות?

1 answer