תקנון + אמנת שירות

שירות "חנות וירטואלית קיווי " הוא שירות מבית "קיווי חנויות וירטואליות" הכולל מערכת ניהול לחנות וירטואלית ואחסון בחבילה אחת, בתמורת לתשלום חודשי. תקנון זה בא לפרט את הזכויות והחובות של שירות "חנות וירטואלית קיווי"  כלפי משתמשיו.

א. הקדמה

 1. שירותי "חנות וירטואלית קיווי" יקרא להלן "חנות וירטואלית קיווי".
 2. המשתמש בשירותי קיווי תוכנה ייקרא להלן "המשתמש".
 3. אתר מסחר אלקטרוני המסופק על ידי קיווי חנויות וירטואליות משתמש יקרא להלן "החנות הוירטואלית".
 4. השימוש בשירותי קיווי חנויות וירטואליות  כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה ובהסכם ההתקשרות בין הצדדים. אנא קרא תקנון זה בקפידה, שכן השכרת הממשק לניהול חנות וירטואלית ו/או שימוש באחד משירותי חנות וירטואלית קיווי מעידים על הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון זה.
 5. חברת קיווי חנויות וירטואליות ושירות חנות וירטואלית קיווי רשאים לשנות, להתאים, לנסח מחדש, ולשכתב תקנון זה או כל חלק ממנו בכל זמן שהוא. התקנון הינו תקף הן עבור לקוחות הרשומים לשירות חנות וירטואלית קיווי והן עבור לקוחות חדשים המצטרפים לשירות חנות וירטואלית קיווי.
 6. כל סתירה בין הוראות תקנון זה ובין מצג ו/או פרוספקט ו/או כל מסמך אחר מטעם חנות וירטואלית קיווי – הוראות תקנון זה גוברות.
 7. האמור בתקנון וחוזה שרות זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

ב. התקשרות עם קיווי חנויות וירטואליות

 1. קיווי חנויות וירטואליות  עוסקת במתן השירותים הבאים:
  1. סיוע והקמת אתרי אינטרנט ואתרי מסחר אלקטרוני.
  2. השכרת ממשק לניהול חנות וירטואלית מסוג מג'נטו בגרסת פרימיום, בתשלום חודשי קבוע שיקבע מעת לעת על ידי חנות וירטואלית קיווי. הלקוח רשאי להשתמש בתבנית עיצוב בסיסית הניתנת לבחירה בעת השכרת החנות הוירטואלית. התבנית מותקנת יחד עם הממשק כברירת מחדל.
  3. תמיכה ללקוחות החנות הוירטואלית באמצעות מערכת פניות כתובה,בשעות הפעילות המוגדרות.
  4. מתן שירותים משלימים לחנויות וירטואליות: עיצוב, עריכת תוכן, תכנות מותאם אישית, ייעוץ והכוונה בנושאי מסחר אלקטרוני ועוד.
  5. שירותי בניית חנויות המוגדרים "שירותי פרימיום", וכוללים הטמעה אישית של תבניות עיצוב ייחודיות ופיתוח אישי של החנות לטעמו של הלקוח. במקרה כזה תידון חנות וירטואלית קיווי מול הלקוח ישירות בחוזה שירות נפרד אשר יגדיר את היקף ומחיר הפרוייקט, אך עדיין יהיה כפוף לדין תקנון זה.
 2. כל השירותים הנקובים בסעיף 1 לעיל ייקראו "שירות חנות וירטואלית קיווי". חברת קיווי חנויות וירטואליות  רשאית להוסיף או לגרוע ממתן שירותים אלו, לפי שיקול דעתה.
 3. המשתמש מקבל שירות אחד או יותר מהשירותים אותם מציעה חנות וירטואלית קיווי בכפוף להסכם התקשרות הנחתם בין הצדדים.
 4. בעת חתימה על הזמנת שירותים מקיווי שאינם נכללים בתשלום חודשי בלבד, (כגון שירות  פרימיום או סופר פרימיום) הלקוח מחויב בתשלום גם אם לא מסר אמצעי חיוב, ובמידה ומסר רק כרטיס אשראי תהיה קיווי רשאית לחייב את כרטיס האשראי על הסכום הנקוב בהסכם, במקרה של ביטול עסקה תוך 3 ימים מיום חתימה על ההסכם הלקוח יחויב בעלות של 1500 ש"ח, במידה וביטל את העסקה עד 5 ימים יחויב ב 3000 ש"ח. אם הלקוח הודיע על ביטול העסקה לאחר 5 ימים הלקוח יחויב על הסכום המלא של העסקה בכרטיס האשראי או בכל אמצעי שקיווי תמצא לנכון.
 5. התשלום עבור שירותי חנות וירטואלית קיווי יתבצע בכרטיס אשראי בכפוף להרשמה לאזור הלקוחות של חנות וירטואלית קיווי. לאחר הרישום ישלחו למשתמש פרטי ההתחברות לדואר האלקטרוני שסופק בעת ההרשמה.
 6. התשלום עבור השירות מתבצע דרך פורטל הלקוחות בצורה מאובטחת.
 7. התשלום החודשי עבור שירות חנות וירטואלית קיווי היינו תשלום שכירות, השכירות של המערכת, העיצוב ואף הדומיין במידה והקניה שלו בוצעה ע"י קיווי וזאת גם אם היא רכשה אותו עבור השימוש של הלקוח ו/או תחת בקשתו, אלא אם נחתם הסכם התקשרות אחר עם הלקוח. הסכם ההתקשרות מהווה חלק בלתי נפרד מהתקנון ומשלים אותו.
 8. משתמש אשר שוכר את הממשק לניהול אתר זכאי לתמיכה כתובה למשך כל תקופת השכירות, לרבות אחסנה בשרתי קיווי חנויות וירטואליות.
 9. התמיכה מתבססת על תמיכה באמצעות מערכת פניות כתובה, בשעות הפעילות המוגדרות.
 10. למשתמש תינתן תמיכה לחנות הוירטואלית אותה רכש בלבד. לא תינתן תמיכה בנושאים אחרים אשר אינם קשורים לשירות חנות וירטואלית קיווי באופן ישיר.
 11. באתרים נבנו באמצעות שירות חנות וירטואלית קיווי יופיע כיתוב ולוגו זכויות יוצרים של חנות וירטואלית קיווי בתחתית הדף ללא כל תמורה. הסרה, שינוי או הזזה של זכויות יוצרים אלו מהווים עילה לסיום חוזה ההתקשרות.
 12. הלקוח יהיה זכאי לחבילת אחסון שהוגדרה לו בהתאם לחבילות אותם מציעה קיווי , בכדי למנוע הפסקת פעילות אוטומטית של האתר במידה ויש חריגה באחסון או בתעבורה האתר ימשיך לפעול ויחויב עבור החריגה בתום חודש בהתאם לתעריפי חריגה באותה עת, הלקוח יוכל לדעת מה מצב האחסון הן מבדיקה במערכת הניהול שלו או ע"י פניה בבקשה לקיווי ויוכל לבקש שדרוג חבילה בכדי להתאים את החבילה לצרכיו, ו/או למחוק מידע עודף מהאתר בכדי שהחבילה תתאים לצרכיו.
 13. הוספת שטח אחסון  או תעבורה לחבילה מפורסמת באתר.
  1. נפח אחסון החבילה ומחירה נקבע מעת לעת על ידי חנות וירטואלית קיווי ומפורסם באתר במידה וירצה הלקוח יוכל להרחיב את נפח אחסון החבילה על מנת שתתאים לצרכיו.
  2. מחיר הרחבת שטח האחסון יפורסם מעת לעת על ידי חנות וירטואלית קיווי.
  3. שטח האחסון מכיל גם את קבצי המערכת, כולל קבצי דינמיים המוגדרים על ידי המערכת, ותופסים גם הם מקום על שטח האחסון, כאשר נפח זה משתנה ממערכת למערכת.
  4. חנות וירטואלית קיווי שומרת לעצמה את הזכות להפנות אתר של לקוח לשירות אחסון ייעודי (שרת או VPS)  במידה ודרישות החנות הוירטואלית של הלקוח יפריעו לתפקודן השוטף של החנויות המתארחות על השרת השיתופי. במקרה כזה לא יהיו ללקוח שום דרישות, טענות או תביעות הנובעות כתוצאה מפעולת העברת האתר שלו לשרת אחר. במקרה כזה תעשה חנות וירטואלית קיווי כמיטב יכולתה על מנת לסייע בהעברת האתר לשרת אחר,חבילת האחסון החדשה תהיה בתוספת תשלום בהתאם למחירון קיווי.
 14. הפניית domain (שם מתחם) – כל לקוח שיש ברשותו דומיין או מעוניין לרכוש דומיין על שמו ולנהל אותו באופן עצמאי יכול לעשות זאת ואף וקיווי תעזור לו לבצע הפניה אל האתר החדש שלו, כל האחריות על ניהול הדומיין, תשלומים שלו, יצירת אימיילים תהיה תקלות הקשרות לניהול דומיין באחריות בעלי הדומיין בלבד.   לקיווי לא תהיה שום אחריות כלפי המשתמש או כלפי מי מטעמו בכל נושא הקשור לדומיין, רכישתו, עלותו ותחזוקתו. שירות זה ניתן כ"שירות משלים" גם במקרה בו קיווי הבעלים והמנהלת של הדומיין ומעמידה את הדומיין לשימוש הלקוח בצורת שכירות שירות בהתאם לסעיף 7. בנוסף ידוע ללקוח שבכל מקרה לא ניתן יהיה לקבל החזר כספי עבור קניית שם דומיין ולא ניתן יהיה לבטל את הפעולה.
 15. בעסקה בה קיווי רכשה על חשבונה ו/או נתנה ללקוח מתנה את כתובת domain (שם מתחם), הדומיין שרכשה ישרת את הלקוח ככול שיחפוץ וזאת כל זמן שהלקוח היינו לקוח של קיווי, הלקוח יודע ומצהיר בזאת הפניית הדומיין תתאפשר לשרתי קיווי בלבד או שרתים המנוהלים על ידיה, קיווי לא תבצע הפניות של הדומיין לשום לשרת אחר וכן לא תאפשר את העברת הדומיין על שם הלקוח.
 16. במידה ולקוח בחר בחבילה בהתחייבות הן מפני שבוצעו לו עבודות מסויימות בן השאר חנות בפייסבוק או לחילופין קיבל ללא תשלום עיצוב פרימיום / רספונסיבי , יהיה עליו להשלים את מספר התשלומים/החודשים להם התחייב גם אם יבחר להפסיק לפני סופה, ספירת החודשים לעניין זה תחל מהתשלום החודשי המלא הראשון.
 17.  במידה והלקוח יהיה מעוניין בתוספת, שינוי, שדרוג, התקנות נוספות, לאחר שקיבל את האתר קיווי תבחן אם הדבר מתאפשר ותספק הצעת מחיר לביצועו, עם זאת ידוע ומקובל על הלקוח כי האתר נמסר ללקוח ASIS וקיווי לא מחויבת בשום צורה ואופן לספק שירותים אלו מכל סיבה שהיא.

  ג. הגבלת השימוש
 1. המשתמש בשירות ובממשק לניהול אתר באינטרנט אינו מורשה להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לשכפל, לפרסם, למכור ו/או לעשות שימוש מסחרי כלשהו בכל חומר שהוא במסגרת השירות.
 2. כתנאי לשימוש בשירותי חנות וירטואלית קיווי מתחייב המשתמש כלפי חנות וירטואלית קיווי שלא לעשות שימוש באתר חנות וירטואלית קיווי ו/או בפרטי המידע, התוכנה, המוצרים ו/או השירותים שמקורם באתר, לכל מטרה בלתי חוקית ו/או לכל מטרה האסורה על פי תנאי תקנון זה.
 3. הזכות לשימוש בשירות חנות וירטואלית קיווי כפופה לחוקי מדינת ישראל ודיניה. חל איסור מוחלט על שימוש בשירות בדרך שיש בה כדי לפגוע ו/או להפר זכויות יוצרים כמוגדר על פי חוק והמשתמש מצהיר כי לא יפגע בזכויות הקניין הרוחני של  גופים ו/או משתמשים אחרים באינטרנט.
 4. לא יעשה שימוש בשירות לאתר אשר יש בו אופי מיני ו/או פורנוגרפי שבו קיים ניצול ילדים מכל סוג שהוא או הצגת מעשים או פעולות שיש בהם לכאורה כדי עבירה על החוק.
 5. בכל מקרה בו קיימת כוונה לעשות שימוש בשירות חנות וירטואלית קיווי לצורך אתר מיני או פורנוגרפי המיועד למבוגרים ועונה על דרישות החוק – יש צורך לקבל את הסכמת חנות וירטואלית קיווי מראש.
 6. חל איסור לעשות שימוש בשירותי חנות וירטואלית קיווי למטרת פעילות או איחסון מידע השייך לפורצי אתרים ודומיהם וחל איסור להפיץ תוכנות לא חוקיות, וירוסים וכל אמצעי אחר שיש בו כדי לפגוע בציבור. חנות וירטואלית קיווי תהיה רשאית לפנות אל המשתמש בדרישה להפסקת הפרסום כאמור ולהפסיק את פעילותו של אותו אתר או לבטל לחלוטין את ההתקשרות עמו.
 7. חל איסור לעשות שימוש בשירות או בחנות הוירטואלית לצורך הפצת דואר המוני המוגדר כ-חנות וירטואלית קיוויam (דואר זבל) שיש בו כדי לפגוע בקהילת הגולשים. לרבות שליחת חנות וירטואלית קיוויam משרת חיצוני לצורך פרסום אתרך.
 8. חל איסור לעשות שימוש בשירות לכל פעילות עבריינית, בלתי חוקית, או כזו הבאה לפגוע ב- חנות וירטואלית קיווי ובשירותים שהיא מספקת.
 9. המשתמש מתחייב לשתף פעולה עם חנות וירטואלית קיווי בכל הנוגע להסכם ההתקשרות, מטרותיו ותקנון השירות.

ד. אחריות

 1. המשתמש מצהיר כי בדק את השירות שמספקת קיווי חנויות וירטואליות בטרם ההתקשרות ומצא כי חנות וירטואלית קיווי מתאימה לצרכיו ולשימושיו. השירותים מוצעים למשתמש כמות שהם ("AS IS") ו-קיווי חנויות וירטואליות לא תישא בכל אחריות להתאמתם לצורכי המשתמש ו/או למטרותיו. המשתמש מצהיר בזה, כי ידוע לו ש-קיווי חנויות וירטואליות אינה אחראית לכל שימוש שהוא עושה, בין במישרין בין בעקיפין, בשירותים אותם היא מספקת והוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה בהם.
 2. קיווי חנויות וירטואליות אינה אחראית בשום אופן למוצרים ו/או לשירותים הנמכרים ע"י המשתמש באתר שבנה ו/או לכל מצג שנעשה באתר המשתמש. האחריות המלאה והבלעדית בכל הנוגע למוצרים ו/או השירותים ו/או עסקאות מכל סוג שהן חלה על המשתמש.
 3. בשום נסיבות לא תחול על קיווי חנויות וירטואליות ו/או מי מטעמה אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש בממשק לניהול אתר באינטרנט או בשירותים הנוספים הניתנים על ידי קיווי חנויות וירטואליות, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש בהם, באספקתם או באי אספקתם של מוצרים או שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות הממשק לניהול אתר, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש בממשק לניהול אתר, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות  מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע ל-קיווי חנויות וירטואליות ו/או מי מטעמה על האפשרות של דמי נזיקין כאמור.
 4. למען הסר ספק, המשתמש הינו אחראי בלעדי כלפי מנהליו ו/או עובדיו ו/או לקוחותיו ו/או כל אדם וגוף אחר (להלן: "צדדים שלישיים") בכל הנוגע לאתר שהמשתמש בונה ומציג את שרותיו בו. קיווי חנויות וירטואליות לא תהיה אחראית בכל דרך שהיא כלפי צדדים שלישיים אלה בשום אופן שהוא. לו תיתבע קיווי חנויות וירטואליות ע"י צד שלישי כלשהו בגין השימוש באתר, המשתמש יהיה חייב לפצות את קיווי חנויות וירטואליות על מלוא הנזק שנגרם לה, לרבות הוצאות משפטיות.
 5. במסגרת השימוש בממשק לניהול אתר יהיה על המשתמש לבחור סיסמה ושם משתמש. המשתמש הינו האחראי הבלעדי על שמירת הסודיות של הסיסמה והחשבון הנ"ל. יתר על כן, המשתמש הינו האחראי הבלעדי על כל הפעילויות המתרחשות במסגרת החשבון שלו. קיווי חנויות וירטואליות לא תישא באחריות לכל אובדן העשוי להיגרם למשתמש כתוצאה משימוש של אדם אחר בסיסמה או בחשבון שלו, בין אם בידיעתו, ובין אם לאו.
 6. קיווי חנויות וירטואליות רשאית לסגור את אתרי הלקוחות (החנויות הוירטואליות של המשתמשים) ולשנות מעת לעת את מבנהם, מראיתם וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בהם וזאת תוך הודעה מראש למשתמש ע"י אי מייל. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי קיווי חנויות וירטואליות בקשר לכך. קיווי חנויות וירטואליות רשאית להפסיק את השימוש שהמשתמש עושה בתוכנה אם לא יעמוד במי מתנאי הסכם זה.
 7. המשתמש יפצה את קיווי חנויות וירטואליות, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה.
 8. השירות ניתן לשימוש כמו שהוא ("AS IS"), בכפוף לתנאי ההתקשרות בין קיווי חנויות וירטואליות ובין המשתמש. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי קיווי חנויות וירטואליות ו/או מי מטעמה בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו.
 9. קיווי חנויות וירטואליות מתחייבת לעשות מאמצים למען שביעות רצונו של המשתמש ולאבטח את התוכנה ואת האחסנה בשרת המרכזי, אך אינה מתחייבת שהשירות לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ו/או יהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי קיווי חנויות ווירטואליות, נזקים, קלקולים, תקלות – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר – אצל קיווי חנויות ווירטואליות, מי מספקיה ו/או מי מטעמה. מובהר בזאת כי במקרים כגון אלו, לא תהיה קיווי חנויות ווירטואליות אחראית בשום צורה ואופן כלפי המשתמש ו/או כלפי צדדים שלישיים, והמשתמש ו/או צד שלישי מוותר בזאת מראש על כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה מ-קיווי חנויות ווירטואליות.
 10. תכני המשתמש הכלולים בחנות הוירטואלית מגובים בצורה שבועית על גבי שרת קיווי חנויות וירטואליות ת. ל-קיווי חנויות ווירטואליות אין אחריות על תקינות הגיבויים ו/או היכולת לשחזר מהם מידע. במידה ו-קיווי חנויות ווירטואליות נדרשת לשחזר מידע מגיבוי עקב אובדן מידע של המשתמש, הגיבויים ניתנים ככלי עזר כמות-שהם (AS-IS) לצורך התאוששות מאובדן מידע ואינם באחריות קיווי חנויות ווירטואליות.
 11. שירות קיווי חנויות ווירטואליות לא יהיה אחראי על התקנה ו/או שימוש שהתבצעו על ידי המשתמש באופן עצמאי.
 12. ידוע ללקוח כי בחבילות בהן קיווי מספקת שוברים עבור גוגול אדוורדס,שוברים אלו נמסרים מחברת גוגל אל קיווי ומתן השוברים כפוף למדיניות חברת גוגל ובמקרה בהם גוגל משנה או לא מאפשרת מתן השובר הלקוח יקבל עליו את מדיניות גוגל ולא יהיו טענות כל שהן ללקוח אל קיווי.
 13. קיווי חנויות ווירטואליות רשאית להנחות או להעביר בדרך אחרת את זכויותיה או ליתן שירות על פי הסכם זה באמצעות קבלני משנה, מבלי לגרוע מחיוביה כלפי המשתמש. המשתמש אינו רשאי להמחות או להעביר בדרך אחרת הסכם זה וזכויותיו על פי הסכם זה.
 14. תוכנת מג'נטו (Magento) הינה תוכנת קוד פתוח, ואין לחברת קיווי חנויות וירטואליות ו/או לשירות חנות וירטואלית קיווי שום אחריות על תקינותו ותפקודו וזאת למרות השימוש במערכת זו בתוך חנות וירטואלית קיווי.

ה. זכויות יוצרים

 1. ידוע למשתמש כי תוכן, לרבות טקסט, תוכנה, קוד מקור, מוסיקה, קול, תמונות, וידאו, גרפיקה וכל חומר אחר המוכל בממשק לניהול אתר אינטרנט, באתרי קיווי חנויות ווירטואליות ובשירות המספקת קיווי חנויות ווירטואליות, מוגן ע"י זכויות יוצרים, סימני  מסחר, פטנטים או זכויות יוצרים וקניין רוחני אחרות, וחוקים; אשר על כן, המשתמש יהא רשאי להשתמש במידע אך ורק עפ"י הרשאה מפורשת של קיווי חנויות ווירטואליות. המשתמש מתחייב שלא להעתיק, לשכפל, להפיץ, או ליצור מוצר כלשהו תוך שימוש במידע אלא באישור מפורש של קיווי חנויות ווירטואליות, בכתב ומראש, פרט לשימוש המותר עפ"י התקנון והסכם ההתקשרות. המשתמש מסכים שלא להעתיק או לשכפל בצורה אחרת כל תוכנה, קוד מקור או חלק מקוד המקור של השירות מכל סיבה שהיא, ולא להרשות לצד שלישי שימוש כאמור.

ו. שמירת סודיות

 1. בשרת קיווי חנויות ווירטואליות מאוחסן מידע המאובטח ומוגן בטכנולוגיות מתקדמות. קיווי חנויות ווירטואליות עושה ותעשה כמיטב יכולתה לשמור על פרטי לקוחות קיווי חנויות ווירטואליות ועל פרטי פעולות שביצעו בו. יחד עם זאת, אין באפשרותה של קיווי חנויות ווירטואליות להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות לשרתים בהן מאוחסן מאגר המידע או מפני חדירות למחשבי קיווי חנויות ווירטואליות ועשיית שימוש במידע, חשיפתו או שימוש בו לרעה על-ידי אותם הגורמים. במקרה שתבוצע פעולה שכזו לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי קיווי חנויות ווירטואליות.
 2. הפרטים האישיים שהמשתמש מוסר בעת הגשת הצעה ישמרו במאגרי המידע של קיווי חנויות ווירטואליות. קיווי חנויות ווירטואליות מקדישה משאבים אדירים ונוקטת אמצעים חמורים למניעת חדירה לאתר ו/ו לשרת ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים. עם זאת, לא ניתן לשלול שיבושים באופן מוחלט. על כן, המשתמש מצהיר בזאת כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד קיווי חנויות ווירטואליות ו/או מי מטעמה עקב פגיעות, תקלות ו/או שיבושים כאמור.
 3. ידוע ללקוח כי כל ההתקשרות עם קיווי ו/או מי מטעמה היינה פרטית ומיועדת לשימושו ולשימוש עובדיו בלבד, הלקוח מתחייב לשמור בסודיות ולא לפרסם בציבור כל התקשרות שלו עם קיווי בשום הקשר,במידה והוא מעוניין לבדוק מידע ואו לברר דברים יהיה עליו לקבל על כך אישור בכתב מקיווי מוסכם מראש כי במידה ויפר סעיף זה יהיה עליו לשלם קנס ללא הוכחת נזק על סך 50,000 ש"ח.
 4. קיווי חנויות ווירטואליות לא תעביר את פרטי המשתמש לצד שלישי, אלא במקרים הבאים:
  1. אם ביצע המשתמש פעולה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בחברה או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות קיווי חנויות ווירטואליות או המשווקים.
  2. אם ביצע המשתמש או סייע בדרך כלשהי באמצעות האתר לעשיית מעשה לא חוקי.
  3. בכל מקרה בו תחויב קיווי חנויות ווירטואליות למסור פרטי המשתמש מתוקף כל דין.
  4. נמסר לחברה צו שיפוטי המחייב את קיווי חנויות ווירטואליות למסור פרטים אודות המשתמש ו/או כל מידע אחר, כפי שיפורט בצו.

ז. התקשרויות עם גורמים חיצוניים (צד שלישי)

 1. מעת לעת יובאו באתר לנוחיות הלקוחות שיתופי פעולה עסקיים עם גורמים נוספים בשוק על מנת להקל על תהליך הצטרפות המשתמש לעולם הוירטואלי. קיווי חנויות ווירטואליות לא תהיה אחראית בשום מקרה לכל נזק או אובדן אשר נגרם כתוצאה מהתקשרות עם גורם זה והוא נעשה על אחריותו הבלעדית של הלקוח. קיווי חנויות ווירטואליות מספקת שירותי ייעוץ והכוונה בתחום המסחר האלקטרוני, אין לראות בייעוץ זה משום המלצה ו-קיווי חנויות ווירטואליות לא תהיה כל אחריות מול הלקוח בשום מקרה בכל הקשור לגורם צד שלישי.

ח. סיום התקשרות

 1. במקרה של רצון הלקוח לבטל את השרות יוכל לעשות זאת בהודעה בכתב דרך מערכת הפניות / דואר אלקטרוני (E-Mail). וזאת בתנאי שבהסכם ההתקשרות שלו לא הצטרף למסלול בו קיימת התחייבות.
 2. בעת עזיבתו של לקוח את שירות , הלקוח יוכל לבצע יצוא נתונים מתוך פאנל הניהול של האתר כאשר על הלקוח האחריות לבחון בתקופת הראשונה (14 ימים לפני תחילת ההתקשרות ) את אפשרות יצוא של הנתונים מתוך המערכת והתאמה לציפיותיו,קיווי מספקת גישה לפאנל הניהול בלבד ומעבר לגישה לפאנל הניהול קיווי לא תספק גישה לקבצי האתר או לדטא בייס במידה והלקוח רכש תבנית עיצוב יחודית באחריותו לשמור עותק של התבנית מהספק שמכר לו כפי שרכש אותה.
 3. לקוח אינו זכאי לקבל אף אחד מהמודולים הקיימים בשירות חנות וירטואלית קיווי, לרבות מודולי סליקה, התממשקות, תצוגה, מודולי ניהול, או כל מודול אחר אשר פותח ע"י קיווי חנויות וירטואליות  ונכלל בחבילות השירות של חנות וירטואלית קיווי, גם אם שילם על התאמה או פיתוח המודול.(מחירים אותם גובים קיווי תוכנה על פיתוח מודול הינם מחירים חלקיים ואינם משקפים את מחיריי פיתוח מלא), קיווי לא תאפשר בשום מקרהגישה לשרת לFTP ו/או לדטא בייס.
 4. במידה ולקוח עוזב את שירות חנות וירטואלית קיווי, לא תהיה לו כל טענה כלפי שירות חנות וירטואלית קיווי לגבי תקינות האתר שלו לאחר  שעבר לאחסון/שרת אחר.
 5. במידה ואתר הלקוח איננו עובד כתוצאה מתלות באחד מהמודולים הקיימים בשירות חנות וירטואלית קיווי, ללקוח לא תהיה כל טענה או דרישה כלפי שירות חנות וירטואלית קיווי בנוגע לכך. המודולים הינם רכוש שירות חנות וירטואלית קיווי, ואינם ניתנים להעברה.
 6. דמי המנוי בשירות חנות וירטואלית קיווי מתייחסים לחודש העוקב ולא לחודש שעבר. דמי המנוי אינם מוחזרים במקרה של ביטול השירות על ידי לקוח. עלות הדומיין לא תוחזר בשום מקרה.
 7. חידוש המנוי בתום התקופה ששולם בעבורה יעשה באופן אוטומאטי.כל זמן שהלקוח לא ביקש אחרת בכתב . באם לא יהיה הלקוח מעוניין בהמשך קבלת השרות, יצטרך להודיע על כך מראש ולפני מועד החידוש.
 8. מקבל השירות שלא יסדיר התשלום בגין השרות מבעוד מועד – יופסק השירות בגין חשבון האחסון שלו. מובהר כי בכל מקרה על מקבל השירות להשלים התשלום עבור השירות לא יאוחר מיום החידוש.
 9. חנות וירטואלית קיווי לא תשלח הודעה לפני ובתום תקופת ההתקשרות למשתמש, לחידוש ההתקשרות. אין באמור לעיל כדי לגרוע מחובתו של המשתמש להודיע על כוונתו להמשיך/להפסיק ההתקשרות.
 10. במידה וקיווי קונה את הדומין עבור הלקוח, הלקוח זכאי להשתמש בו כל זמן שהוא לקוח של קיווי.
 11. במידה ולקוח בוחר להצטרף לחבילה הכוללת שירות מלא הכולל סליקה וחשבוניות, במקרה זה קיווי נדרשת לעשות עבודות עליהם לא גובה תשלום נוסף וכן מתחייבת מול הספקים לתקופת מינימום של 12 חודשים עלכן במקרה זה ישלם הלקוח מרגע ההצטרפות לסליקה לתקופה של 12 חודשים את הסכום המלא הכולל את האחסון והסליקה.

ט. שימוש ביכולות הקהילה של המג'נטו – Magento Connect

 1. חנות וירטואלית קיווי שומרת לעצמה את הזכות להגביל משתמש מלהתקין תוספות צד שלישי מתוך Magento Connect, רכיב בחנות בוירטואלית אשר מאפשר להתקין תוספות לחנות הוירטואלית.
 2. הגבלת Magento Connect נובעת מן הסיבות הבאות:
  1. אי-תאימות גרסת מערכת / תבנית עיצוב.
  2. חשש לפרצת אבטחה.
  3. חשש לפגיעה בביצועי השרת או האתר
  4. כל סיבה אחרת שתימצא על ידי קיווי.
 3. איזור התקנת התוספות במערכת באמצעות Magento Connect יישאר כברירת מחדל סגור עבור המשתמש. המשתמש יוכל לפנות ולהתייעץ עם חנות וירטואלית קיווי אודות ההרחבה שאותה הוא מעוניין להתקין. ל-חנות וירטואלית קיווי קיים תמחור עבור התקנת רכיבים ותוספות צד-שלישי העומדים לרשות הלקוח במקרים אלו.
 4. הלקוח יודע ומאשר בזאת כי לאחר קבלת האתר

י. שינויים במראה תבנית האתר

 1. תמורת התשלום החודשי מקבל המשתמש את הזכות להשתמש בתבנית עיצוב מוכנה.
 2. במידה והמשתמש מעוניין בשינויים המוגדרים תכנותיים (נתון לשיקולה של חנות וירטואלית קיווי) יתומחר השירות בנפרד מול הלקוח על פי מחירים שיפורסמו מעת לעת על ידי חנות וירטואלית קיווי.
 3. למשתמש שיבקש תינתן גישה אל תיקיית העיצוב של האתר על מנת לבצע אי אילו שינויים שהוא מעוניין,בכפוף לאישור על הסרת אחריות מקיווי על ההשפעות.
 4. במידה ועקב פעולות לא נכונות על ידי המשתמש נגרם נזק לעיצוב האתר או לחלקים אחרים ממנו האחריות והוצאות התיקון יהיו על המשתמש.
 5. בכל מקרה כל השינויים יהיו על אחריותו הבלעדית של המשתמש ולמשתמש לא תהיה כל טענה או דרישה מ-חנות וירטואלית קיווי לבצע אי אילו שינויים בתבנית העיצוב של האתר כחלק מהחבילה הבסיסית.
 6. למען הסר ספק: כל שינוי הדורש התערבות במבנה הקוד של תבנית העיצוב או התוכנה, כולל עריכת תמונות והטמעה של העיצוב יתומחר בנפרד לתקנון זה ו/או לשירות חנות וירטואלית קיווי.

יא. דין ושיפוט

 1. הדין החל על ההתקשרות, השימוש בשירותי חנות וירטואלית קיווי ועל תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית לכל עניין ומחלוקת, נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז באר-שבע בלבד.
 2. חנות וירטואלית קיווי רשאית לפעול בכל האמצעים ולעשות שימוש בכל הסעדים המוקנים לה על פי כל חוק ועל פי כל דין במקרה בו יפר משתמש תנאי מתנאי התקנון ו/או הסכם ההתקשרות ו/או כל מסמך אחר מחייב בין הצדדים.
 3. אי קיום של סעיף מסעיפי מסמך זה ייחשב עילה להשבתה מיידית ואף לצמיתות של חשבון הלקוח וללא כל התראה מוקדמת.
לבירורים ולשאלות במהלך הרכישה/ההשכרה ולאחריה, ניתן לפנות אל מרכז שרות התמיכה  בתוך פאנל הניהול שלכם המענה יינתן בימים א'–ה', בין השעות 9:00 – 17:00, לקוחות אשר אין להם עדיין מערכת ניהול או פרטי התחברות יוכלו לפנות באמצעות טופס יצירת הקשר באתרנו.

אמנת שירות

אמנת שירות זו יחד ולחוד עם אמנת השירות באתר תבהיר ותסדיר את יחסי העבודה השוטפים מרגע מסירת האתר ללקוח כלומר מרגע  מסירת הגישה לפאנל הניהול שם משתמש וסיסמה לניהול האתר / חנות מה מגיע ללקוח כחלק מהאחסון החודשי ומה מגיע תחת תשלום.

בכדי למנוע בלבול אנא קראו בעיון רב את המונחים

מונחים:

אפיון – הפגישה הראשונה שבה מגדירים וכותבים את צרכי ובקשות הלקוח עבור האתר אשר על-פיהם תימסר הצעת המחיר ולפי האפיון יפותח האתר .

WH– מערכת תקשורת כתובה לשליחת שאלות, בקשות להדרכה ודיווחים על תקלות באתר .

 • באג – תהליך שעבד בצורה תקינה בעת מסירת האתר ללקוח והפסיק לעבוד וזאת מבלי שמנהל האתר יכול היה להשפיע עליו ,טיפול בו יתבצע  בטווח של 2-5 ימים, דיווח יעשה באמצעות מערכת הWH.תיקון באגים ללא תשלום.
 • באג חמור– תהליך המונע מהלקוח לבצע הזמנה באתר בכול צורה שהיא, טיפול בו יחל תוך 6 שעות בטווח שעות העבודה 9-17, דווח יעשה דרך פאנל הניהול/WH.
 • שינוי /תוספת– בקשה שהוספה לאחר האפיון הראשוני (כלומר, לא הוגדרה בהסכם ההתקשרות) בין אם זה טכני, תהליכי או עיצובי.
 • מענה ושירות טלפוני  מתן מענה טלפוני או לקיחת הודעה וחזרה בזמן סביר בהתאם למהות הפניה
 • מסירת אתר -מרגע שקיווי הודיעה ללקוח כי היא סיימה את הקמת האתר ומסרה לו קישור לאתר לכתובת זמנית + שם משתמש וסיסמה לפאנל הניהול, נחשב הדבר כמסירת האתר.
 • הדרכת  שימוש – קיווי תספק ללקוחותיה מרכז הדרכה אינטרנטי הכולל מדריכים עם תמונות מסך ומדריכי ווידאו לניהול ותחזוק שוטף של האתר, לרמת שימוש בסיסית
 • קיים ולא נתמך – קיווי אחראית על תיקוני באגים באתר ובפאנל הניהול על מודולים ואפשרויות המופיעים בחוזה ההתקשרות בלבד, באתר ובפאנל הניהול קיימים מודולים ואפשרויות נוספות שקיווי אינה תומכת בהם. הסיבה שהם אינם חלק מהעסקה היא שהם נותנים מענה חלקי או מפני שהם קיימים כהכנה לפיתוח עתידי שעדיין לא הסתיים או מפני שלא נבדקו ביסודיות ע"י קיווי ולכן קיווי לא יכולה להתחייב כי יפעלו בצורה תקינה והם לא הוכנסו כחלק מהעסקה.
 • שירות תמיכה VIP – במידה והצטרפת למסלול שירות ותמיכה VIP, תהיה זכאי לשירות תמיכה גם לרמה מתקדמת, כולל בקשות לשינויים בהגדרות מתקדמות ממערכת הניהול, ניתן לפנות בכתב או טלפונית 0747-033363, השירות מקנה עד 2 שעות בכול חודש – לא מצטברות ההצטרפות מותנת בתקופת מינימום של 12 חודשים.
 • שירות בסיסי– התשלום החודשי עבור האחסון מזכה אותך בקבלת שירות לרמת שימוש בסיסית בלבד ומוגבל ל-5 פניות לשירות בחודש, ניתן לפנות לשירות בכתב בלבד דרך מערכת הפניות,השירות לא כולל שירות טלפוני. (ניתן לפנות טלפונית במקרי חירום אם האתר לא עולה, פניות אחרות לא יענו),יש לפתוח פניה אחת חדשה לכול נושא, בכדי שנוכל לספק לה מענה, פניה חדשה שתהיה בהמשך לפניה קודמת, או פניה שתכיל מספר נושאים תסגר ללא מענה. שירות לקוחות אינו כולל עבודות מתכנת, במידה ותבקשו עבודות שדורשות התערבות מתכנת לאחר ביצוען תחויבו עבור זמן העבודה

עם זאת הלקוח יכול לנסות להשתמש בהם ואף להיעזר במדריכי שימוש וזאת על אחריותו בלבד, במידה וקיים צורך לבדוק לתקן יתאפשר להזמין זאת תחת תשלום על זמן העבודה.


חבילת אחסון ושירות בסיסי כוללים:

שרותים בתשלום
תמיכת VIP- הרחבת שירות תמיכה, לתמיכה כתובה או טלפונית, כמצוין לעי"ל
באג מדומה – לקוח הדיווח על בג ולאחר בדיקות התגלה כי אין באג, הלקוח יחויב על זמן הבדיקות בהתאם לאיש המקצוע שעבד עליו
שינויים ותוספות – במידה ולקוח פונה עם בקשה לשינוי או תוספת זמן תגובה ובחינת הפתרון ינוע בין 7 ימים ל 14 ימי עבודה, מובהר בזאת כי קיווי אינה מתחייבת לבצע שינוי או תוספת כל שהיא הדבר נתון לשיקולה הבלעדי של קיווי במידה וקיווי תאשר לבצע השינויים ותוספות תמסר ללקוח הערכת מחיר או שיחויב לפי שעות העבודה בפועל.

עלויות שירותים.
כלל השירותים +  שירותי גרפיקה שעת עבודה 250 ש"ח
עסקים אשר יש להם צורך שוטף ישנה אפשרות לרכישת חבילת ריטיינר שעות חודשי מוזל שכולל את כל השירותים השונים הנכללים תחת "שירות שוטף" ניתן לפנות לקיווי לקבלת הצעת מחיר

העלאת אתר לאוויר – כל אתר שנמסר ללקוח, נמסר לו לעבודה של הכנסת מוצרים קטגוריות ותכנים במידה ותוך כדי העבודה על האתר הלקוח מגלה תקלות באגים או חלקים שנכתבו בהסכם ההתקשרות ולא קיבלם, עליו לדווח מיידית לקיווי וזאת טרם העלאת האתר לדומיין הקבוע שלו, קיווי תבדוק ותיתן מענה, מהרגע שלקוח מאשר העלאת האתר לדומיין הקבוע והוא מאשר בכתב כי קיבל את כל מה שסוכם איתו , אין ולא יהיו לו טענות ו/או בקשות חדשות מול קיווי, ואם יהיו כאלו וקיווי תאשר שהיא יכולה לספק לו את המענה המענה יהיה בתשלום עלפי זמני עבודה

חיובים שיש לצפות להם

1- לקוח שלא רכש חבילת שירות שוטף אלא אחסון בלבד ופנה לקבלת שירות שאינו כלול באחסון כהגדרתו יודע ומאשר בזאת כי הוא יודע שיבוצע לו חיוב על זמן הטיפול בבקשה לפי הזמן שלקח בפועל עלפי בעל המקצוע וזאת בהתאם לאמנת השירות, קיווי לא צריכה להודיע על כך פעם נוספת,קיווי תודיע בסיום הטיפול על סכום החיוב או על זמני העבודה שנדרשו (במקרים בהם החיוב ירוכז לפעם אחת בסוף החודש).
2- לפני ביצוע פניה להדרכה הלקוח מתבקש לחפש את התשובה במאגרי המידע העומדים לרשותו באתר my.kivi.co.il ובאתר kivi4us.com, לפני בקשה להדרכה, בקשות חוזרות ונשנות על הפנייה למדריכים הקיימים יחוייבו.

3- באג מדומה כהגדרתו, שינוי, תוספת יחויבו בהתאם לזמן העבודה ללא בקשה מראש מהלקוח.

  mega888