האם יש עלויות נוספות מעבר לתשלום החודשי?

מעבר לתשלום החודשי לקיווי מה העלויות הנוספות שקיימות?

אלו הוצאות נוספות יש לי?

1 תשובה

מעבר לעלות האחסון החודשי, אין לך עלויות נוספות.
לקוחות קיווי אף זכאיים להטבה של שרותי סליקה ללא עלות חודשית קבועה.

#1